Kniv blev gemt i so­k­ker­ne

Historie (Denmark) - - SKRIV TIL OS -

I je­res ar­ti­kel om skot­ter­nes hi­sto­rie i nr. 16/2018 om­ta­ler I en så­kaldt sgi­an

dubh (en kniv). I skri­ver, at be­teg­nel­sen for kni­ven be­ty­der skjult el­ler dun­kelt. Mig be­kendt be­ty­der ud­tryk­ket dog

re­re sort kniv. No­el de Ba­roid har for så vidt ret. Den mest di­rek­te er­sæt­tel­se af sgi­an- dubh vil­le væ­re get i stil med “sort kniv”. Ud­tryk­ket har dog og­så en se­kun­dær yd­ning – nem­lig skjult. Da sgi­an­bh re­fe­re­rer til en kniv, der gem­mes i per­sons so­k­ker, men­te vi, at net­op n be­teg­nel­se var den mest pas­sen­de. gi­an-dubh er en del af den tra­di­ti­o­le skot­ske højlands­dragt med kilt. ot­ske mænd bar bl.a. kni­ven, for­di de al­tid hav­de no­get at for­sva­re sig med, s de blev over­fal­det og ik­ke hav­de ndre vå­ben på sig.

Som of­test blev kni­ven dog brugt til fre­de­li­ge­re ting – fx til at skæ­re og spi­se brød, ost el­ler kød med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.