Brun­kul var DDR’s ene­ste rå­stof

Historie (Denmark) - - I BILLEDER -

DDR’s ener­gi­for­sy­ning kom næ­sten ude­luk­ken­de fra brun­kul, og i jag­ten på “det bru­ne guld” skå­ne­de re­gi­met in­gen. I alt 290 lands­by­er blev re­vet ned, så de enor­me gra­ve­ma­ski­ner fik plads. Op til 100 m un­der jor­dens over­fla­de lå brun­kul­le­ne, der bræn­der dår­ligt og foru­re­ner me­get. Til gen­gæld kun­ne kul­let for­vand­les til tjæ­re, en ho­ved­be­stand­del i pro­duk­ter som ma­ling og pla­stik.

Sko­vlhju­let ra­spe­de brun­kulsla­get af; her­ef­ter blev kul­le­ne kørt med tog di­rek­te til kraft­vær­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.