NORDATLANT­EN/ ÅR 1000

Historie (Denmark) - - VIKINGERNE -

I slut­nin­gen af 700-tal­let be­gy der ind­byg­ge­re fra Norge, Sve ri­ge og Dan­mark at dra­ge “i viking” – de hær­ger, hand­ler og bo­sæt­ter sig ad­skil­li­ge ste­der. Og­så Grøn­land bli­ver i slut­nin­gen af 900-tal­let del af vikin­ger­nes ver­den. Her hø Leif Eriks­son om et ukendt land læn­ge­re mod vest og dra­ger af­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.