In­di­ansk kvin­de end­te på Island

Historie (Denmark) - - VIKINGERNE -

Iføl­ge for­ske­re fra Islands Uni­ver­si­tet bæ­rer 80 nu­le­ven­de islæn­din­ge rundt på in­di­ansk DNA fra vikin­ge­ti­den. Un­der­sø­gel­sen fra 2010 vi­ser, at DNA’et blev bå­ret af en kvin­de, der sand­syn­lig­vis til­hør­te et for længst ud­dødt in­di­ansk folk.

Iføl­ge for­sker­ne er det sand­syn­ligst, at in­di­a­n­er­kvin­den blev hjem­bragt af island­ske vikin­ger, som hav­de væ­ret på togt til Ame­ri­ka. Sa­ga­er­ne rum­mer in­gen be­ret­nin­ger om, at in­di­an­ske kvin­der blev ta­get med hjem som tr­æl­le el­ler hu­stru­er, men Erik den Rø­des sa­ga rum­mer en for­tæl­ling om to “skr­æl­lin­ge- dren­ge” (in­di­a­ner­dren­ge,

red.) som vikin­ger­ne “døb­te, lær­te de­res sprog og tog med sig til­ba­ge til Grøn­land”.

En in­di­ansk kvin­de fra vikin­ge­ti­den har 80 nu­le­ven­de ef­ter­kom­me­re på Island.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.