In­di­a­ner uden frygt

Historie (Denmark) - - SKRIV TIL OS -

I det­te num­mer af HI­STO­RIE ta­ger vi hul på en ny se­rie om Nor­da­me­ri­kas in­di­a­ne­re. Du vil bli­ve over­ra­sket over, hvor man­ge for­skel­li­ge stam­mer der be­fol­ke­de kon­ti­nen­tet, før de hvi­de kom.

Før­ste del af se­ri­en hand­ler om den le­gen­da­ri­ske høv­ding Crazy Horse, som ud­s­let­te­de en hel hær af vel­be­væb­ne­de sol­da­ter un­der ge­ne­ral Custers le­del­se.

Crazy Horse hav­de i en drøm set, at han var usår­lig – der­for kun­ne han kæm­pe uden frygt.

Følg med i in­di­a­ner-se­ri­en fra be­gyn­del­sen på si­de 16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.