Do­ku­ment fri­ken­der rid­der­ne

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Et do­ku­ment fun­det i Va­ti­ka­nets hem­me­li­ge ar­kiv i 2001 vi­ser, at pa­ve Cle­mens 5. var over­be­vist om tem­pel­rid­der­nes uskyld, selv­om han før­te kni­ven mod or­de­nen. Do­ku­men­tet fra 1308 vi­ser, at pa­ven fri­kend­te rid­der­ne for an­kla­ger­ne om kæt­te­ri, in­den han blev pres­set til at op­lø­se tem­pel­rid­der­or­de­nen i 1312. Den ka­tol­ske kir­kes nu­væ­ren­de of­fi­ci­el­le stand­punkt er, at tem­pel­rid­der­ne blev uret­fær­digt dømt i mid­delal­de­ren, og at Cle­mens 5. blev pres­set til en for­kert dom af kong Fi­lip 4.

Det ny­op­da­ge­de do­ku­ment er en op­teg­nel­se over rets-sa­gen mod mun­ke­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.