Ta­lent­løs jagt på skat­te i Po­m­peji

Historie (Denmark) - - HISTORISKE FINURLIGHE­DER -

Kunst­hi­sto­ri­ke­ren Jo­hann Win­ck­el­mann tro­e­de ik­ke si­ne øj­ne, da han i 1762 be­søg­te ru­in­by­en Po­m­peji. Her gra­ve­de den span­ske kong Karls folk ef­ter ro­mer­ske skat­te. Men iføl­ge Win­ck­el­mann vid­ste ud­gra­ver­ne “li­ge så me­get om an­tik­vi­te­ter som Må­nen om hum­me­re”. Da de fandt en in­skrip­tion af bron­ze­bog­sta­ver, rev de dem ned uden at no­te­re, hvad der stod. Da fun­det blev ud­stil­let, more­de pu­bli­kum sig med at sæt­te bogs­ta

ver­ne sam­men, som de øn­ske­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.