Ope­ra­tio­ner 1944 – 1945

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Ide sid­ste 18 må­ne­der af kri­gen måt­te de ty­ske og ja­pan­ske im­pe­ri­er vi­ge på al­le fron­ter. In­va­sio­nen af Nord­frank­rig i ju­ni 1944 åb­ne­de vej­en for det en­de­lig slag om Tys­kland. I Ita­li­en fo­re­gik frem­ryk­nin­gen lang­somt over den

smal­le halvø. I øst kaempede sov­je­ti­ske sol­da­ter sig ind i Po­len i au­gust 1944, og i be­gyn­del­sen af 1945 i Tys­kland. Ber­lin blev ero­bret i maj. I Stil­le­ha­vet blev den ja­pan­ske mod­stand lang­somt ned­brudt – fra ø til ø. Ha­e­ren an­greb Fi­lip­pi­ner­ne og den ame­ri­kan­ske flå­de US Navy an­greb øer­ne i det cen­tra­le Stil­le­hav. En­de­lig ero­bre­de de Oki­nawa i ju­ni 1945 og ba­ne­de vej­en for en even­tu­el in­va­sion. Atom­bom­ber end­te kri­gen i Stil­le­ha­vet i au­gust 1945.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.