BOMB­NIN­GEN AF WARSZAWA

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Mens de ty­ske styr­ker sat­te nå­de­stø­det ind, blev det ty­ske luft­vå­ben be­or­dret til at på­be­gyn­de bomb­nin­gen af Warszawa. Luft­fart­skom­man­dør Wol­fram von Ri­ch­t­ho­fen (fa­et­ter til Den Rø­de

Ba­ron kendt fra 1. ver­denskrig) vil­le »fuld­sta­en­digt ud­s­let­te« den pol­ske ho­ved­stad. Den 22. sep­tem­ber sat­te 7.000 brand­bom­ber den jø­di­ske ghet­to i brand, og tre da­ge se­ne­re øde­lag­de el­ler be­ska­di­ge­de et mas­sivt an­greb med 400 bom­be­fly 50 pro­cent af Warszawas byg­nin­ger – med tab af kun tre fly. Kraf­tig røg fra bran­den gjor­de det sva­ert at sig­te, og nog­le bom­ber ram­te ty­ske trop­per i den nord­li­ge del af by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.