DEN RØ­DE HA­ER IN­VA­DE­RER PO­LEN

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Den 17. sep­tem­ber be­gynd­te Den Rø­de Ha­er at rul­le over den polsk-sov­je­ti­ske gra­en­se for at be­sa­et­te om­rå­der i det øst­li­ge Po­len, som Sov­jet skul­le over­ta­ge i hen­hold til Mo­lo­tov-ri­b­ben­trop-pag­ten (den tysk-sov­je­ti­ske ik­ke-an­grebs­pagt, ind­gå­et den 23. au­gust 1939). Sta­lin hav­de va­e­ret usik­ker på, om han skul­le hand­le, men pres­set af ty­sker­ne gav han sig til sidst. En mil­li­on sov­je­ti­ske trop­per be­sat­te de øst­li­ge provin­ser, og al polsk mod­stand stop­pe­de den 28. sep­tem­ber. Om­kring 230.000 pol­ske trop­per hav­ne­de i sov­je­tisk fan­gen­skab, bl.a. me­re end halv­de­len af det pol­ske of­fi­cer­skor­ps. 5.000 blev ført til Katyns-sko­ven i april 1940 og dra­ebt af nak­ke­skud. Den 29. novem­ber var po­lak­ker­ne of­fi­ci­elt sov­je­ti­ske bor­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.