EVAKU­E­RING

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Der blev gjort for­be­re­del­ser til mas­se­e­vaku­e­ring af børn og mødre fra de mest sår­ba­re sto­re by­er in­den krigs­ud­brud­det i Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig og Tys­kland. I Stor­bri­tan­ni­en om­fat­te­de de of­fi­ci­el­le pro­gram­mer evaku­e­ring af 1,75 mil­li­o­ner, og det var for­ven­tet, at 2 mil­li­o­ner vil­le hja­el­pe med pri­vat evaku­e­ring. Over 100.000 fri­vil­li­ge bi­drog til at or­ga­ni­se­re det­te. Pla­nen blev gen­nem­ført den 1. sep­tem­ber 1939, men kun 40 pro­cent ud­nyt­te­de den­ne mu­lig­hed, og 60 pro­cent af dem vend­te hjem i ja­nu­ar 1940. I Tys­kland flyt­te­de fle­re hund­re­de tu­sin­de fra gra­en­se­re­gio­ner­ne ef­ter den 3. sep­tem­ber, men de fle­ste vend­te hjem i be­gyn­del­sen af 1940.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.