FELTMARKSKAL CARL GUSTAV MANNERHEIM (1867-1951)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Carl Mannerheim blev født i en be­rømt finsk adels­fa­mi­lie, imens Fin­land sta­dig var en del af det rus­si­ske zar­ri­ge, Han ind­t­rå­d­te i den rus­si­ske ha­er og blev en suc­ces­fuld ka­va­le­riof­fi­cer. Ef­ter Le­nins re­vo­lu­tion i 1917 le­de­de Mannerheim de an­ti­kom­mu­ni­sti­ske kra­ef­ter i Fin­land og gen­nem­før­te en hård »hvid« ter­ror mod fin­ske kom­mu­ni­ster, da en uaf­ha­en­gig finsk stat var etab­le­ret. Fra 1931 var han chef for Det Fin­ske For­svars­råd, og han hav­de an­sva­ret for det fin­ske for­svar mod Den Rø­de Ha­er i 1939, selv om han over for re­ge­rin­gen dog ar­gu­men­te­re­de for, at det vil­le va­e­re bed­re at for­hand­le end at ka­em­pe. I 1944 blev han Fin­lands pra­esi­dent, og det lyk­ke­des ham at hol­de Fin­land uden for ef­ter­krig­sti­dens jer­n­ta­ep­pe­blok­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.