BERNARD ARMITAGE WARBURTON-LEE

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Warburton-lee var kom­man­dant på en bri­tisk flo­til­le på fem de­stroy­e­re, som blev be­or­dret til Nar­vik den 9. april for at for­hin­dre tysk land­gang. Ski­be­ne kom for sent, men mor­ge­nen ef­ter før­te han dem i kraf­tigt sne­vejr ind i hav­nen, hvor de sa­en­ke­de to fjendt­li­ge flå­de­far­tø­jer, be­ska­di­ge­de et tred­je og øde­lag­de seks han­dels­ski­be. Fem ty­ske de­stroy­e­re duk­ke­de op og åb­ne­de ild. Warburton-lee blev dra­ebt. Han blev post mor­tem til­delt det bri­ti­ske Vi­cto­ri­akors og det nor­ske Krigskors.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.