SÅ MAN­GE BLEV EVAKU­E­RET

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Selv da Ope­ra­tion Dy­na­mo var over­stå­et, var der fort­sat fle­re end 100.000 bri­ti­ske trop­per ud­sta­tio­ne­ret i Nord­frank­rig, og da den fran­ske mod­stand blev brudt, søg­te de til­flugt i hav­ne­ne. Den 13. ju­ni blev 11.200 ma­end evaku­e­ret fra Le Hav­re på den fran­ske nord­kyst og 27.000 fra St. Na­zai­re den 17.-18.ju­ni. I alt me­re end 273.000 bri­ti­ske, fran­ske og pol­ske sol­da­ter og pi­lo­ter blev evaku­e­ret til Stor­bri­tan­ni­en mel­lem den 13. og den 25. ju­ni, hvil­ket ik­ke er langt fra det an­tal, der blev red­det fra Dun­kerque. Den 17. ju­ni lyk­ke­des det et tysk fly at ram­me det over­fyld­te skib Lan­ca­stria i hav­nen i St. Na­zai­re. Ski­bet ka­en­tre­de, og kun 2.477 af de ca. 6.000 om­bord­va­e­ren­de blev red­det. Det­te var den va­er­ste ka­ta­stro­fe i bri­tisk ma­ri­tim hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.