MARSKAL PHILIPPE PÉTAIN (1856–1951)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

For man­ge fransk­ma­end var Philippe Pétain bå­de helt og skurk. I 1. Ver­denskrig hav­de han kom­man­do­en over for­sva­ret af den fran­ske fa­est­ning Ver­dun. I 1918 blev han hyl­det som en af sej­r­her­rer­ne i kri­gen mod Tys­kland og be­løn­net med marskal-tit­len. I 1940 blev den al­dren­de helt, som hav­de va­e­ret am­bas­sa­dør i Spa­ni­en i 1930'er­ne, vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster for at styr­ke den fran­ske moral. Den 16. ju­ni, da den fran­ske mod­stand kol­lap­se­de, blev han pre­mi­er­mi­ni­ster og bad om vå­ben­hvi­le. Han etab­le­re­de en ny au­to­ri­ta­er re­ge­ring i den lil­le by Vi­chy cen­tralt i Frank­rig, og hans re­gi­me blev opkaldt ef­ter by­en. Han blev tvun­get til at sam­ar­bej­de med ty­sker­ne, og­så i kam­pen mod jø­de­r­ne, og ved krigens af­slut­ning blev han an­holdt og dømt til dø­den. Han dø­de i fan­gen­skab i 1951.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.