TOGVOGNEN I COMPIÈGNE

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

In­tet sym­bo­li­se­re­de tysk yd­my­gel­se i slut­nin­gen af 1. Ver­denskrig som jer­n­ba­ne­vog­nen i den lil­le fran­ske by Compiègne, hvor ty­ske de­le­ga­ter blev tvun­get til at un­der­skri­ve vå­ben­hvi­len, der af­slut­te­de kri­gen den 11. novem­ber 1918. Da marskal Pétain an­mo­de­de om vå­ben­hvi­le med Tys­kland den 17. ju­ni, in­si­ste­re­de Hit­ler på, at den skul­le un­der­skri­ves på sam­me sted som i 1918. Den fran­ske ge­ne­ral Char­les Huntzin­ger le­de­de en de­le­ga­tion ved et mø­de med Hit­ler den 21. ju­ni, og vå­ben­hvi­len blev un­der­skre­vet i jer­n­ba­ne­vog­nen den føl­gen­de dag. Dens 24 pun­ker blev sna­re­re dik­te­ret fra tysk si­de end for­hand­let. Vå­ben­hvi­len trå­d­te i kraft den 25. ju­ni og blev ef­ter­fulgt af vå­ben­hvi­le num­mer to, som blev un­der­skre­vet i Rom for at brin­ge den fransk-ita­li­en­ske krig til en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.