GENERALLØJTNANT SIR KEITH PARK (1892-1975)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

En af de vig­tig­ste rol­ler i Sla­get om Eng­land hav­de den newze­aland­ske generalløjtnant Keith Park, der hav­de kom­man­do­en over No. 11 Group Figh­ter Com­mand i det sy­døst­li­ge Eng­land. Som ar­til­le­rist i 1. Ver­denskrig blev han sår­et ved Som­me-sla­get og slut­te­de sig her­ef­ter til Roy­al Flying Cor­ps. Ef­ter 1918 blev han kar­ri­e­reof­fi­cer i RAF, og i 1940 blev fik han kom­man­do­en over No. 11 Group. Hans eskadron or­ga­ni­se­re­de Dun­kerque-ak­tio­nens luft­for­svar og hav­de der­ef­ter ho­ve­d­ansva­ret for kam­pen mod de ty­ske an­greb i ef­ter­å­ret 1940. Park var en sne­dig tak­ti­ker, som nø­je stu­de­re­de ty­sker­nes ma­nøv­rer og til­pas­se­de sin egen styr­kes tak­tik her­til. Hans flek­si­bi­li­tet og so­li­de greb om stra­te­gi­ske pro­ble­mer var vig­ti­ge kva­li­te­ter i Sla­get om Eng­land. I 1942 over­tog han kom­man­do­en over Mal­ta, hvor han or­ga­ni­se­re­de øens luft­for­svar. Han slut­te­de kri­gen som luft­kom­man­dør i Sy­døst­a­si­en i 1945.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.