RIGSMARSKAL HER­MANN GÖRING (1893–1946)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Den øver­st­be­fa­len­de for det ty­ske luft­vå­ben, Her­mann Göring, var en vel­kendt pi­lot fra 1. Ver­denskrig, hvor han i en pe­ri­o­de le­de­de den be­røm­te Ri­ch­t­ho­fen-eskadron ef­ter »Den Rø­de Ba­rons« død. Han blev en en­tu­si­a­stisk til­ha­en­ger af Hit­lers na­zi­par­ti i be­gyn­del­sen af 1920'er­ne og le­der af par­tiets pa­ra­mi­li­ta­e­re SA, ind­til han blev tvun­get til at flyg­te ef­ter Hit­lers mis­lyk­ke­de kup i 1923. Ef­ter at va­e­re vendt til­ba­ge blev han valgt til Rigs­da­gen i 1928, og han hav­de en cen­tral po­si­tion i in­der­kred­sen om­kring Hit­ler. I 1935 fik han kom­man­do­en over det ny­op­ret­te­de luft­vå­ben, og i 1940 lo­ve­de han Hit­ler, at han vil­le ned­ka­em­pe RAF in­den en tysk in­va­sion af Stor­bri­tan­ni­en. Det­te mis­lyk­ke­de for­søg var den før­ste sto­re mod­gang for de ty­ske styr­ker, og han faldt i unå­de. I 1945 blev han dømt for krigs­for­bry­del­ser, og nat­ten in­den den plan­lag­te hen­ret­tel­se den 15. ok­to­ber 1946 be­gik han selv­mord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.