HERTUGEN AF AOSTA (1898-1942)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Prins Ame­deo Um­ber­to af Sa­voy­en, den tred­je her­tug af Aosta, var fa­et­ter til kon­gen af Ita­li­en, Vik­tor Em­ma­nu­el III, og ge­ne­ralg­u­ver­nør og øver­st­be­fa­len­de i ita­li­ensk Østafri­ka fra 1937 ind­til det bri­ti­ske im­pe­ri­ums sejr i 1941. Prins Ame­deo var et pro­dukt af Eton og Ox­ford, nød ra­e­vej­agt og tal­te en­gelsk med upå­kla­ge­lig over­klas­seac­cent. Han var ar­til­le­riof­fi­cer un­der 1. Ver­denskrig, og i 1920'er­ne slut­te­de han sig til det ita­li­en­ske luft­vå­ben. Han fik tit­len her­tug af Aosta i 1931 ef­ter sin far, en be­rømt ge­ne­ral fra 1. Ver­denskrig, og i 1937 over­tog han sty­ret i Ita­li­ens nye etio­pi­ske im­pe­ri­um.

Han hav­de kom­man­do­en over al­le ita­li­en­ske styr­ker i kri­gen i Østafri­ka, men indså be­gra­ens­nin­ger­ne for, hvad der kun­ne gø­res. Sam­men med nog­le af si­ne trop­per trak han sig til­ba­ge til en fa­est­ning i bjer­ge­ne ved Am­ba Alagi, hvor han over­gav sig den 18. maj 1941. Han dø­de af tu­ber­kulo­se i en bri­tisk krigs­fan­ge­lejr i Ke­nya i 1942.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.