GE­NE­RAL HANS JESCHONNEK (1899-1943)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Hans Jeschonnek blev ud­na­evnt til chef for luft­våb­net af Her­mann Göring den 1. fe­bru­ar 1939 ef­ter en ko­met­kar­ri­e­re. Han var ind­t­rå­dt i den ty­ske ha­er i en al­der af 15 år ved ud­brud­det af 1. Ver­denskrig og blev for­frem­met til løjt­nant i 1917, da han gik over til luft­kamp­s­kra­ef­ter­ne. Han vend­te til­ba­ge til ha­e­ren, men slut­te­de sig til det ty­ske luft­vå­ben i sep­tem­ber 1933, da det end­nu var hem­me­ligt. Han blev stabs­chef i 1939. Han ar­gu­men­te­re­de for ter­r­or­an­greb mod bri­ti­ske by­er i sep­tem­ber 1940, ef­ter den op­rin­de­li­ge tak­tik var slå­et fejl. Jeschonnek mød­te vok­sen­de kri­tik og be­gik selv­mord den 18. au­gust 1943 i Hit­lers ho­ved­kvar­ter i Øst­preus­sen ef­ter det vold­som­me bom­be­an­greb på ra­ket­forsk­nings­ba­sen Pe­e­nemün­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.