AD­MIRAL MIKLÓS HORTHY DE NAGYBÁNA (1868-1957)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Horthy var ad­miral i den østrigsk-un­gar­ske flå­de un­der 1. Ver­denskrig og le­de­de de un­gar­ske og ru­ma­en­ske styr­ker, der i 1919 va­el­te­de det kortva­ri­ge kom­mu­ni­sti­ske re­gi­me i Un­garn un­der Bela Kun. Horthy fik sig selv ud­na­evnt til Un­garns »rigs­for­stan­der« i 1920 i ste­det for Habs­bur­ger­ne, der var i ek­sil, og ind­før­te et au­to­ri­ta­ert re­gi­me i lan­det. Det slut­te­de den 17. ok­to­ber 1944, da han blev af­sat af den ty­ske ha­er og fa­engs­let i Tys­kland. Han øn­ske­de al­drig en ta­et for­bin­del­se med Hit­ler og valg­te den ty­ske al­li­an­ce i 1940 på grund af sin frygt for kom­mu­nis­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.