VI­CE­AD­MIRAL GÜNTHER LÜTJENS (1889-1941)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ef­ter at ha­ve til­slut­tet sig den ty­ske kej­ser­li­ge flå­de i 1907 blev Günther Lütjens som ung kom­man­dør for tor­pedobå­de ved den flam­ske kyst un­der 1. Ver­denskrig. Han ar­bej­de­de for et re­de­ri ef­ter kri­gen, in­den han vend­te til­ba­ge til den ty­ske flå­de i 1921, hvor han igen fik kom­man­do­en over tor­pedobå­de. I 1933 blev han chef for den let­te kryd­ser Karls­ruhe, og i 1937 blev han for­frem­met til kon­tre­ad­miral. I ju­ni 1940 blev han flå­de­kom­man­dør for de ty­ske slagski­be og le­de­de Gnei­se­nau og Scharn­horst i det før­ste han­dels­flå­de-an­greb i be­gyn­del­sen af 1941.

Han kom­man­de­re­de den lil­le Bis­marck-styr­ke i maj 1941 og blev dra­ebt om bord på slagski­bet den 27. maj. Han var ik­ke be­gej­stret for Hit­ler og blev al­drig set gø­re na­zi-hil­sen el­ler ba­e­re ha­ge­kors. Han var en af tre over­ord­ne­de of­fi­ce­rer, der pro­teste­re­de imod Krystal­nat­ten i novem­ber 1938.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.