FELT­MARSKAL FEDOR VON BOCK (1880-1945)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Von Bock, der var født i en be­rømt preus­sisk mi­li­ta­er­fa­mi­lie, var ba­ta­l­jonskom­man­dant un­der 1. Ver­denskrig og steg hur­tigt i gra­der­ne til ge­ne­ral i marts 1938, et par da­ge in­den han le­de­de de styr­ker, der ryk­ke­de ind i Østrig. Han hav­de kom­man­do­en over armé­grup­pe Nord i det pol­ske felt­tog og armé­grup­pe B i sla­get om Frank­rig. Ved in­va­sio­nen af Sov­je­tu­ni­o­nen fik han kom­man­do­en over armé­grup­pe C, som nå­e­de et par ki­lo­me­ter fra Moskvas cen­trum i de­cem­ber 1941. Han fik le­del­sen af armé­grup­pe Syd ved in­va­sio­nen i det syd­li­ge Rusland i 1942, men ef­ter han mod­sat­te sig Hit­lers or­drer, blev han er­stat­tet i juli og modt­og al­drig no­gen ny kom­man­do. Han var na­e­sten en ka­ri­ka­tur af en preus­sisk ge­ne­ral – stiv, hård­t­ar­bej­den­de og ar­ro­gant – men han støt­te­de ik­ke na­tio­nalso­ci­a­lis­men. Han blev dra­ebt i sin bil af et bri­tisk fly den 4. maj 1945.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.