ISVEJEN

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Da be­lej­rin­gen af Le­nin­grad star­te­de i sep­tem­ber 1941, var der kun én vej til for­sy­nin­ger: over La­do­ga-sø­en og en lil­le land­tan­ge. Først brug­te man småbå­de, men da vin­te­r­en kom, be­slut­te­de Le­nin­grads mi­li­ta­er­ko­mité at byg­ge en vej over den is­belag­te sø. Den 20. novem­ber kom de før­ste for­sy­nin­ger truk­ket af he­ste, og den 22. novem­ber blev de før­ste bi­ler sendt over isvejen – el­ler »vej­en til li­vet«, som den og­så blev kaldt. En­de­lig blev der byg­get en lang vej på is og land, der før­te til for­sy­ning­s­lag­re øst for by­en Tik­hvin. I lø­bet af 1942 kom der gen­nem­snit­ligt 150.000 tons for­sy­nin­ger frem på den­ne må­de.

En sov­je­tisk last­bil på »isvejen«, som blev byg­get over La­do­ga-sø­en i novem­ber 1941 for at gi­ve Le­nin­grads ind­byg­ge­re en liv­li­ne. Den åb­ne dør gjor­de, at chauf­før­en hur­tigt kun­ne hop­pe ud, hvis last­bi­len be­gynd­te at syn­ke gen­nem isen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.