SHOSTAKOVICH OG LENINGRADSYMFONIEN

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Den un­ge sov­je­ti­ske kom­po­nist Dmi­tri Shostakovich (1906-75) var i Le­nin­grad, da by­en blev be­lej­ret. Han ar­bej­de­de på sin 7. sym­fo­ni i den tru­e­de by og blev af pro­pa­gan­da­ma­es­si­ge grun­de fo­to­gra­fe­ret i brand­va­e­se­nets uni­form (th.). I ok­to­ber blev han og hans fa­mi­lie evaku­e­ret fra by­en til Ku­i­by­s­hev, hvor sym­fo­ni­en blev kom­po­ne­ret fa­er­dig. Shostakovich de­di­ke­re­de den til Le­nin­grad, og den har si­den va­e­ret kendt som Leningradsymfonien. Den blev spil­let før­ste gang i marts 1942, og bå­de i Sov­je­tu­ni­o­nen og i ud­lan­det kom den til at sym­bo­li­se­re mod­stan­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.