DE FRIE FRAN­SKE STYR­KER

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

De Frie Fran­ske Styr­ker delt­og un­der kom­man­do af Char­les de Gaul­le, men var ope­ra­tivt un­der­ord­net bri­ti­ske of­fi­ce­rer, og fransk­ma­en­de­nes til­ste­de­va­e­rel­se gav pro­ble­mer med de bri­ti­ske pla­ner for re­gio­nen. De Gaul­le øn­ske­de, at Sy­ri­en og Li­ba­non skul­le ad­mi­ni­stre­res af De Frie Fran­ske Styr­ker, og at han skul­le kun­ne re­k­rut­te­re sol­da­ter fra Vi­chy-frank­rig. Han måt­te ac­cep­te­re sy­risk og li­ba­ne­sisk uaf­ha­en­gig­hed, men fik lov til at hen­te 6.000 nye re­k­rut­ter i Vi­chy-frank­rig. .

En kri­ger fra de frie fran­ske styr­ker i den fran­ske ko­lo­ni Tsjad be­man­der et ma­skin­ge­va­er i en ga­de un­der den al­li­e­re­de frem­ryk­ning i Sy­ri­en og Li­ba­non, ju­ni 1941.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.