CHUR­CHILLS SLAGSKIB

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

MS Prin­ce of Wa­les – slagski­bet, der trans­por­te­re­de Win­ston Chur­chill til kon­fe­ren­cen i Pla­cen­tia Bay – var et af Stor­bri­tan­ni­ens ny­e­ste. Det hav­de hjul­pet med at sa­en­ke det ty­ske slagskib Bis­marck og blev sat i stand, så det li­ge ak­ku­rat blev fa­er­digt til tu­ren over At­lan­ter­ha­vet. Der var en vis ri­si­ko ved at kryd­se sto­re hav­om­rå­der med en mas­se ubå­d­stra­fik, men slagski­bet kla­re­de tu­ren på fem da­ge uden pro­ble­mer. Et par må­ne­der se­ne­re, i de­cem­ber 1941, blev Prin­ce of Wa­les sendt til Sy­døst­a­si­en for at be­skyt­te det bri­ti­ske im­pe­ri­um mod ja­pan­ske an­greb. Ski­bet blev skyg­get af ja­pan­ske fly i åbent far­vand og skudt i sa­enk i den 9. de­cem­ber. Chur­chill skrev se­ne­re: »I he­le kri­gen var det­te mit stør­ste chok.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.