FLÅDEADMIRAL CHESTER NI­MITZ (1885-1966)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Chester Ni­mitz var søn af tysk-ame­ri­kan­ske fora­el­dre og meld­te sig til den ame­ri­kan­ske flå­de i 1901. I mel­lem­krig­sti­den ar­bej­de­de han som eks­pert i den nye ubå­ds­af­de­ling. I 1938 blev han for­frem­met til vi­ce­ad­miral og den 17. de­cem­ber 1941 ud­na­evnt til øver­st­be­fa­len­de for den ame­ri­kan­ske Stil­le­havs­flå­de med rang af ad­miral. Her be­gynd­te han at ret­te op på føl­ger­ne af ka­ta­stro­fen i Pearl Har­bor. Han blev øver­st­be­fa­len­de for de al­li­e­re­de styr­ker i Stil­le­ha­vet i marts 1942 og var an­svar­lig for sej­re­ne i Koral­ha­vet og ved Midway. Hans »ø-hop«-stra­te­gi be­tød, at de ja­pan­ske Stil­le­havs­gar­ni­so­ner blev iso­le­ret og ned­ka­em­pet. Ni­mitz blev ud­na­evnt til flådeadmiral i de­cem­ber 1944 og trå­d­te til­ba­ge fra ak­tiv tje­ne­ste i de­cem­ber 1947.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.