ET AFGØRENDE FLY

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Det ame­ri­kan­ske bom­be­fly Con­so­li­da­ted B-24 Li­be­ra­tor spil­le­de en afgørende rol­le i kam­pen om At­lan­ter­ha­vet. Det hjalp med at luk­ke »The At­lan­tic Gap«, hvor det i star­ten var umu­ligt at yde til­stra­ek­ke­lig luft­støt­te til un­der­søisk spor­ing. Fly­et var klar i marts 1943, og med ud­vi­de­de bra­end­stof­tan­ke og let­te­re ar­me­ring var det mu­ligt at øge mak­si­mum­di­stan­cen, så det kun­ne »luk­ke hul­let« ved at let­te fra ba­ser i Stor­bri­tan­ni­en, Ca­na­da og Island. Fly­et hav­de ra­dar og lyska­ste­re, så det kun­ne se ubå­de­ne i van­det. Fly­et sa­en­ke­de ik­ke fa­er­re end 72 ubå­de un­der kri­gen.

Det me­get lang­tra­ek­ken­de PB4Y-1 Li­be­ra­tor bom­be­fly over Bi­scay­en un­der jag­ten på ubå­de i 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.