GENERALLØJTNANT TRAFFORD LEIGHMALLORY (1892-1944)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Han tjen­te først i ha­e­ren og der­ef­ter i The Roy­al Flying Cor­ps un­der 1. Ver­denskrig. Leigh-mall­ory var le­der af 12. grup­pe RAF Figh­ter Com­mand, da kri­gen brød ud. Han var en ivrig for­ta­ler for »Big Wing«-tak­tik­ken – dvs. bru­gen af et stort an­tal kamp­fly mod fjen­dens bom­be­fly – men kun­ne ik­ke over­be­vi­se si­ne kol­le­ger. Som le­der af kom­man­do­grup­pe 11 i 1942 var han an­svar­lig for kamp­fly­støt­ten un­der Diep­pe-ak­tio­nen. Han blev le­der af kamp­fly­kom­man­do­en i novem­ber 1942 og se­ne­re chef for al­le tak­ti­ske luft­styr­ker un­der in­va­sio­nen i Nor­man­di­et. Han blev dra­ebt i et flystyrt i novem­ber 1944 på vej til en ny le­der­po­si­tion i Sy­døst­a­si­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.