GE­NE­RAL­MA­JOR JO­HN RO­BERTS (1891-1962)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Jo­hn Ro­berts var ar­til­le­rist un­der 1. Ver­denskrig, og fik mi­li­ta­er­kor­set for sin ind­sats. Han blev chef for det ca­na­di­ske 1st Fi­eld Re­gi­ment un­der Sla­get om Frank­rig i 1940. Han for­må­e­de at hjem­ta­ge ar­til­le­ri­et un­der evaku­e­rin­gen af Brest, og det gav ham om­døm­me som en ef­fek­tiv of­fi­cer. Han le­de­de den ca­na­di­ske 2nd Di­vi­sion ved en ra­ek­ke feltø­vel­ser i 1942, og di­vi­sio­nen frem­stod som en af de fi­re bed­ste en­he­der i ha­e­ren. Der­for blev den ud­valgt til mis­sio­nen i Diep­pe. Fi­a­sko­en dér – og an­dre fejl i stør­re øvel­ser i for­å­ret 1943 som for­be­re­del­se til D-dag – før­te til, at han blev de­gra­de­ret til le­der af re­ser­ve­styr­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.