Illustreret Videnskab (Denmark)

Blodormen smeder selv sine kobber-taender

Hvordan blodormen får sine giftige kobber-taender har laenge vaeret et mysterium for forskerne. Men nu har 20 års undersøgel­ser afsløret, at ormen selv smeder sit gebis med et saerligt protein.

-

Blodormens fire taender ligner noget fra en sci-fi-film og er ret enestående for dyreverden­en. De giftige, sorte taender består nemlig af kobber. Efter 20 års undersøgel­ser ved forskere nu, at blodormen selv smeder sine kobbertaen­der ved hjaelp af et simpelt protein. Holdet bag opdagelsen håber, at ormens simple protein kan bruges til at udvikle nye og bedre teknologie­r til at forarbejde metaller.

Blodormen er en aggressiv jaeger, der lever af andre havorme og mindre krebsdyr. Ormens dødbringen­de våben er de fire giftige og sorte kobberhugt­aender, som sidder rundt om den cirkelform­ede mund. For at bidde sig fast i sit bytte, skyder blodormen sin mund ud fra maven. Herefter lammer den sit bytte med gift fra taenderne, som ormen derefter spiser levende.

De kobber-forstaerke­de hugtaender er på den måde altafgøren­de for ormens overlevels­e, men hvordan den får sine metal-taender har i årtier vaeret en gåde for ekspertern­e. Et forskerhol­d fra University of California i USA har derfor studeret blodormen de sidste 20 år. I lang tid troede de, at ormen havde sit høje kobber-indhold, der ville slå de fleste andre smådyr ihjel, fra havforuren­ing. Men senere studier viste, at ormen selv indsamler metallet. Og nu har forskerne endelig fundet svaret på deres sidste store spørgsmål om blodormens kobber-våben. Blodormen laver sine taender af en blanding af protein, melanin (kemisk, mørkfarvet pigment) og koncentrat­ioner af kobber-krystaller. Når den har indsamlet kobber nok i sin krop fra sedimenter i havbunden, aktiveres nogle saerlige proteiner og smelter metal-partiklern­e til en tyktflyden­de, proteinrig vaeske.

Det er en aminosyre ved navn dihydroxyp­henylalani­n, der smelter kobberet til den tykke vaeske og adskiller den fra havvandet. Ved at bruge kobberet som katalysato­r, forvandler ormen aminosyre til melanin. Sammen med de saerlige proteiner smelter melanin kobberet sammen med ormens kaeber og danner de staerke hugtaender.

Selvom proteinet består af to ret almindelig­e aminosyrer - glycin og histidin - er det så effektivt, at forskerne kalder det et "multi-tasking-protein".

Forskerne håber derfor, at forskellig­e industrier kan finde inspiratio­n i ormens simple, indre laboratori­um til at optimere deres produktion­er og materialer.

 ?? ??
 ?? MATTER/WONDERLY ET. AL ?? Blodormen har fire giftigekob­bertaender rundt om sit gab.
MATTER/WONDERLY ET. AL Blodormen har fire giftigekob­bertaender rundt om sit gab.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark