Illustreret Videnskab (Denmark)

Højteknolo­gisk kontaktlin­se kan behandle grøn staer

Kinesiske forskere har udviklet en kontaktlin­se, der både kan måle trykket i øjet og levere øjendråber efter behov.

-

Alene i Danmark er titusindvi­s af mennesker ramt af den invalidere­nde øjensygdom grøn staer, der kan føre til blindhed. I mange tilfaelde kan grøn staer behandles med øjendråber, der saenker trykket i øjet. Og nu har en gruppe forskere fra Guangzhou i Kina opfundet en kontaktlin­se, der kan levere medicinen efter behov. Kontaktlin­sen blev testet på levende kaniner. Her kunne den løbende måle trykket i øjet og automatisk udskille små øjendråber, når trykket blev for højt.

Hos mennesker med grøn staer kan trykket variere meget i løbet af døgnet og alt efter, hvad de foretager sig. Derfor er det smart med et apparat, der kun frigiver medicin, når der rent faktisk er brug for det.

I praksis bliver en mikroskopi­sk kontakt i linsen aktiveret, når trykket når en bestemt graense, hvorefter en lille maengde af øjenmedici­nen brimonidin frigives.

Den bløde og fleksible kontaktlin­se er ikke meget større end normale kontaktlin­ser, og den fungerer helt uden batteri eller ledninger. Energien til linsen leveres trådløst med radiobølge­r på omtrent samme måde, som et kontaktløs­t dankort eller kreditkort der aktiveres og sender oplysninge­r på afstand.

En spole i linsen opfanger den elektromag­netiske energi, der udsendes af en anden spole, som for eksempel kan sidde i et par briller.

Forskerne håber, at kontaktlin­sen kan videreudvi­kles, så den også kan bruges i behandling af andre øjensygdom­me end grøn staer, og de har designet kontaktlin­sen sådan, at den er nem at masseprodu­cere og dermed ikke bliver for dyr.

Forsknings­resultatet er beskrevet i en videnskabe­lig artikel i tidsskrift­et Nature Communicat­ions, og lige nu knokler forskerne for at nå til et stadie, hvor de kan begynde de første kliniske forsøg på mennesker.

 ?? ?? Den smarte kontaktlin­se fungerede fint hos levende kaniner. Forskerne vil dog gerne fintune teknologie­n, før de forsøger sig med mennesker.
Den smarte kontaktlin­se fungerede fint hos levende kaniner. Forskerne vil dog gerne fintune teknologie­n, før de forsøger sig med mennesker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark