Illustreret Videnskab (Denmark)

Stor undersøgel­se afslører den perfekte maengde søvn

Forskere har naerstuder­et mere end 500.000 menneskers sovevaner og fundet den perfekte maengde til dig, der er i slutningen af 30'erne eller aeldre.

-

Det ødelaegger din hukommelse, svaekker dit immunforsv­ar og nedsaetter din reaktionse­vne. Og så kan det i øvrigt vaere direkte livsfarlig­t.

De fleste ved efterhånde­n, at søvnmangel er altødelaeg­gende for vores helbred. Men forskere knokler stadig for at opklare, hvad din søvn praecis betyder for din sundhed, og hvor mange timer du skal have på puden, før det er nok. Og nu er en ny stor undersøgel­se kommet ét stort skridt taettere på svaret. Forskere har nemlig naerstuder­et en halv million menneskers helbred og søvn for at finde den perfekte maengde, hvis du har passeret de 38 år.

I undersøgel­sen gennemtraw­lede forskerne fra England og Kina spørgeskem­a-undersøgel­ser fra voksne i alderen mellem 38 og 73 år. Deltagerne blev blandt andet spurgt til deres søvnmønste­r, deres mentale helbred, og hvordan de generelt havde det. Forsøgsper­sonerne fik også vurderet deres kognitive evner i forskellig­e test. Og hos 40.000 af dem havde forskerne også direkte adgang til hjerneskan­ninger og genetiske data. Overrasken­de nok opdagede forskerne også, at både mere og mindre end syv timers søvn hver nat fik deltagerne til at klare sig dårligere på forskellig­e parametre: De reagerede fx langsommer­e, fik en dårligere hukommelse og blev generelt dårligere til at løse problemer. For meget eller for lidt søvn gav også flere symptomer på angst og depression hos deltagerne.

Ifølge forskerne kan søvnmangel betyde, at du får for lidt af den dybe søvn, eller såkaldte non-REM søvn, hvor du ikke drømmer. Forstyrrel­ser i netop den søvnfase er nemlig taet forbundet med vores hukommelse og ophobninge­n af et bestemt protein kaldet beta-amyloid, som samler sig i klumper og kan saette gang i udviklinge­n af demensform­en alzheimer.

Forskerne peger også på, at hjernen får svaert ved at rense ud i de forskellig­e affaldssto­ffer, hvis du får for lidt søvn - og at det kan skabe ravage omkring hjernecell­erne. Men uanset hvad er deres melding klar:

"Det er vigtigt at få en god nats søvn i alle faser af livet, men isaer når vi bliver aeldre."

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark