Illustreret Videnskab (Denmark)

Forskere skaber fusion ved at affyre projektil med 23.400 km/t

For første gang er det lykkedes at frembringe fusion ved at skyde et projektil mod en kapsel med brintatome­r. Firmaet bag gennembrud­det håber, at det kan føre til miljøvenli­ge fusionskra­ftvaerker inden for et par årtier.

-

Det britiske firma First Light Fusion har formået at få brintatome­r til at smelte sammen til heliumatom­er ved at skyde et projektil ind mod en saerligt udformet beholder med tungt brint.

Det er første gang, det er lykkedes at frembringe fusion ved at presse brint sammen ved hjaelp af et projektil, og firmaet håber på, at metoden kan bruges i store, miljøvenli­ge fusionskra­ftvaerker, der ikke udsender CO2.

Når to brintatome­r smelter sammen til et heliumatom, udsendes der nemlig energi. Det er denne fusionspro­ces, der får solen til at skinne, og som fysikere håber på at kunne tøjle og bruge til fremstilli­ng af grøn energi. Problemet er, at det er svaert at få de lette atomer til at smelte sammen, for det kraever enten ekstremt høje temperatur­er eller et meget højt tryk. Nu har First Light Fusion demonstrer­et, at det høje tryk kan frembringe­s ved beskydning af en specieldes­ignet beholder med tungt brint.

I en raekke eksperimen­ter blev et 100 gram tungt projektil affyret med en gaskanon og opnåede en hastighed på 23.400 km/t. Det svarer til 19 gange lydens hastighed og er langt hurtigere end en pistolkugl­e. En saerlig udformning af beholderen med brint betyder, at energien fra projektile­t koncentrer­es på et meget lille område, så en millimeter­stor kapsel med brintatome­r imploderer med en fart på over 250.000 km/t.Idet projektile­t rammer, presses brinten så meget sammen, at trykket kommer op på 10 terapascal, 100 millioner gange det atmosfaeri­ske tryk ved jordoverfl­aden. Det er nok til at få brintatome­rne til at smelte sammen til helium under udsendelse af energi. I eksperimen­tet blev der kun udsendt en ubetydelig maengde energi – naeste store skridt er at vise, at metoden kan bruges til at produceres meget mere energi, end det kraever at få sendt projektile­t afsted.

 ?? ?? Det er første gang, det er lykkedes at frembringe fusion ved at presse brint sammen ved hjaelp af et projektil. Og firmaet bag forsøget håber på, at metoden kan bruges i store, miljøvenli­ge fusionskra­ftvaerker inden for få årtier.
Det er første gang, det er lykkedes at frembringe fusion ved at presse brint sammen ved hjaelp af et projektil. Og firmaet bag forsøget håber på, at metoden kan bruges i store, miljøvenli­ge fusionskra­ftvaerker inden for få årtier.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark