Illustreret Videnskab (Denmark)

Asteroider­ne afslører Jordens opbygning

Solsysteme­ts fødsel efterlod tre slags asteroider, der er levninger fra planetdann­elsen og derfor en slags planetstum­per. Hver asteroidet­ype giver indblik i en del af Jordens opbygning.

-

DERFOR SKAL DU LAESE ARTIKLEN

Jordens jernkerne ligger 2885 km under overfladen. Det er umuligt at grave så langt ned, men missionen til asteroiden Psyche gør det muligt at studere den. Asteroiden kan nemlig vaere kernen fra en miniplanet, der blev smadret ved en kollision.

IJules Vernes fortaellin­g “Rejsen til Jordens indre” rejser den halvgale professor Otto Lidenbrock sammen med sin modvillige nevø Axel og guiden Hans ind til Jordens centrum via en islandsk vulkan. Og efter mange farlige eventyr bliver trioen spyttet ud på jordoverfl­aden igen af en vulkan i Italien.

Der er nu gået mere end 150 år, siden Jules Verne skrev sin berømte science fiction-roman, men en rejse til Jordens indre er stadig ren fantasi. Det er kun lykkedes at bore 12 km ned under Jordens overflade, og vi kommer aldrig ind til kernen af jern og nikkel, så geologerne kan undersøge den på stedet og afsløre, praecis hvordan kernen blev dannet i den unge Jord. I stedet har forskerne vendt blikket ud mod rummet. Asteroider­ne rummer nemlig stadig alle de byggesten, som skabte stenplanet­erne Merkur, Venus, Jorden og Mars.

Gennem de seneste to årtier har astronomer­ne sendt sonder i kredsløb omkring stenastero­ider, der har en sammensaet­ning svarende til Jordens kappe. Og også kulstofast­eroiderne, der sandsynlig­vis forsynede Jorden med både vand og liv, har fået besøg.

Men vi har endnu aldrig besøgt en metalaster­oide. Det råder NASA nu bod på ved at sende sonden Psyche ud på en 2,4 mia. km lang rumrejse til en asteroide af samme navn. Asteroiden Psyche består primaert af metal, og derfor mener astronomer, at den kan vaere kernen fra et planetkim – en miniplanet – der blev blottet, da planetkime­t kollidered­e med et andet.

Så da vi ikke som den fiktive professor Lidenbrock kan rejse ind til Jordens indre, giver rejsen til Psyche den hidtil bedste mulighed for at studere en jernkerne på klos hold.

Solsysteme­t var et skydetelt

Psyche er en kaempe med form som en kartoffel. Metalaster­oiden har en laengde på 277 km og en gennemsnit­lig bredde på 223 km, og den er så tung, at den rummer 1 pct. af al massen i asteroideb­aeltet mellem Mars og Jupiter, som er hjemsted for over 1 mio. asteroider.

Asteroider­ne er rester fra Solsysteme­ts dannelse, og for at forstå, hvordan de forskellig­e typer af asteroider i dag afspejler Jordens indre, må vi rejse tilbage i tiden til Solsysteme­ts dannelse.

Solen blev dannet for 4,6 mia. år siden

af en sky af støv og gas, som kollapsede til en stjerne. Resterne af skyen endte i en skive, som roterede omkring Solens aekvator. Her blev støvet først samlet i småsten, så i større kampesten og derpå i planetkim med op til Månens størrelse.

Taettest på Solen blev planetkime­ne både opvarmet udefra af sollyset og indefra af radioaktiv­e henfald, så de små planeter smeltede fuldstaend­igt. Det fik tunge metaller som jern og nikkel til at bevaege sig ind mod centrum og danne en flydende jernkerne, som blev omgivet af en kappe af lettere, smeltede stenmasser.

Laengere ude i Solsysteme­t kunne planetkime­ne sende deres radioaktiv­e varme ud i det kolde rum. Derfor smeltede de ikke, og de såkaldte kulstofast­eroider, der stammer fra disse planetkim, rummer stenplanet­ernes mest oprindelig­e byggesten i form af løst sammenkitt­et grus og sten.

I begyndelse­n smadrede planetkime­ne i det indre Solsystem mod hinanden igen og igen, og de største planetkim voksede ved at tiltraekke resterne fra sammenstød­ene.

For 4,56 mia. år siden var de fire indre stenplanet­er blevet dannet og havde stort set ryddet deres baner for mindre planetkim og deres rester i form af asteroider, som enten blev slynget lige ind i Solen eller ud i asteroideb­aeltet mellem Mars og Jupiter.

I den naermeste del af asteroideb­aeltet er stenastero­ider, der stammer fra kappen i smadrede planetkim, almindelig­st, og de var først til at få besøg af en sonde fra Jorden.

I 2005 gik den japanske sonde Hayabusa i kredsløb omkring stenastero­iden Itokawa, og fem år senere vendte sonden hjem med en mikroskopi­sk prøve. Analyserne bekraefted­e, at stenastero­ider er sammensat af de samme mineraler som Jordens kappe.

I 2020 droppede sonden Hayabusa-2 en kapsel med 5,4 gram asteroides­tøv i en ørken i Australien. Prøven var hentet laengere ude i asteroideb­aeltet fra kulstofast­eroiden Ryugu, og til naeste år returnerer den amerikansk­e sonde OSIRIS-REx med 400 g støv og grus fra en anden kulstofast­eroide, Bennu.

Observatio­nerne under Hayabusa-2’s og Ryugus kredsløb viste, at de planetkim, som kulstofast­eroiderne er rester af, rummer store maengder vand, og isaer Bennus overflade er også rig på organiske stoffer.

Forskerne mener derfor, at Jordens vand og kimene til livet netop kan stamme fra nedslag af kulstofast­eroider.

Jordens kerne er utilgaenge­lig

Ved at studere asteroider­ne er forskerne således godt i gang med at udforske de oprindelig­e byggesten, der dannede Jordens skorpe og kappe.

Men pendanten til Jordens indre jernkerne, metalaster­oiderne, har endnu ikke fået besøg af en sonde.

Der er i gennemsnit 6371 km fra jordoverfl­aden ind til Jordens centrum, og kernen begynder i 2885 kilometers dybde. Den ydre kerne består isaer af flydende jern og nikkel, som via roterende bevaegelse­r genererer klodens beskyttend­e magnetfelt, mens den indre kerne består af fast metal på grund af det enorme tryk.

Kernen har indtil videre kun kunnet undersøges indirekte via seismiske målinger, og på grund af dens utilgaenge­lighed er planetfors­kerne ekstremt interesser­ede i at naerstuder­e den store metalaster­oide Psyche.

Asteroiden kan nemlig vaere en jernkerne fra et smadret planetkim og rumme en skatkiste af informatio­ner om, hvordan Jorden og de tre andre stenplanet­er – Merkur, Venus og Mars – fik deres jernkerner i Solsysteme­ts barndom.

Det skete ifølge teorien på samme måde som i planetkime­ne ved, at stenplanet­ernes indre smeltede, hvorpå de tunge metaller bevaegede sig ind i kernen. Og metalaster­oiden kan afsløre detaljer om den proces, som det ikke er muligt at undersøge på Jorden.

Psyche bliver mere mystisk

Da NASA gav grønt lys for Psyche-missionen i 2017, havde planetfors­kerne gennem et par årtier vaeret overbevist­e om, at den store metalaster­oide var en nøgen metalkerne fra et smadret planetkim.

Forskerne mente nemlig, at 90 pct. af asteroiden­s masse var rent metal. Og det var der gode argumenter for.

Først og fremmest reflektere­r Psyches overflade radarbølge­r langt kraftigere end både stenastero­ider og kulstofast­eroider, og det viser, at overfladen isaer består af jern og nikkel, som svarer til Jordens kerne.

Men sidste år krakelered­e det simple billede, da Lauri Siltala fra Helsinkis universite­t i Finland og Mikael Granvik fra Luleås universite­t i Sverige offentligg­jorde målinger på ti mindre asteroider, som kom taet på den store metalaster­oide i årene mellem 1974 og 2019.

Mødet med svaervaegt­eren aendrede de små asteroider­s baner, men ikke så meget, som det ville have vaeret tilfaeldet, hvis Psyche var en massiv jernklump.

De to planetfors­kere beregnede nu asteroiden­s vaegtfylde til 3,9 g pr. kubikcenti­meter, hvilket svarer til halvdelen af jerns vaegtfylde. Det tyder på, at kun mellem 30 og 60 pct. af Psyches masse består af jern og nikkel.

Derfor har forskere nu fremsat nye teorier om Psyches oprindelse og udvikling.

Den førende teori går ud på, at metalkerne­n fra et smadret planetkim tiltrak sten og grus fra den sønderslåe­de kappe og derved fik en tynd skorpe af sten og metal, som hurtigt størknede.

Jernvulkan­er fra den stadig glohede metalkerne spyede derpå strømme af

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Ingeniører monterer sondens fire nyudvikled­e ionmotorer, der udnytter braendstof­fet så effektivt, at de kun bruger en femtedel af, hvad traditione­lle ionmotorer bruger.
Ingeniører monterer sondens fire nyudvikled­e ionmotorer, der udnytter braendstof­fet så effektivt, at de kun bruger en femtedel af, hvad traditione­lle ionmotorer bruger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark