Illustreret Videnskab (Denmark)

Testikler danner levedygtig­e saedceller efter 23 år i dybfryser

Det er lykkedes amerikansk­e forskere at producere saedceller fra testikelva­ev, der har vaeret frosset ned til naesten 200 minusgrade­r.

-

Vaevsprøve­r taget fra testikler kan efter flere årtiers nedfrysnin­g blive genimplant­eret og fortsaette med at producere levedygtig­e saedceller, viser et nyt forsøg. Opdagelsen kan få afgørende betydning for drengebørn, som bliver ramt af kraeft tidligt i livet, da én af bivirkning­erne ved kraeftbeha­ndlingen kan vaere nedsat fertilitet.

Videnskabe­n har laenge barslet med ideen om at tage testikelva­ev, fryse det ned og på et senere tidspunkt genimplant­ere vaevet, som indeholder stamceller. Det har blandt andet vaeret udført med succes i forsøg med makak-aber, men her var nedfrysnin­gen kun kortvarig. Det store spørgsmål var derfor, om vaevet og stamceller­ne kunne tåle en laengere periode i den blå ende af temperatur­skalaen. Derfor ville forskere fra the School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvan­ia, med doctor Eoin Whelan i spidsen prøve det af i praksis. Til deres forsøg anvendte de testikelva­ev fra hanrotter, som havde vaeret kryobehand­let i 23 år. Kryobehand­ling er nedfrysnin­g helt ned til 196 minusgrade­r, hvor al biologisk aktivitet stopper, og celler dør.

Forskerne implantere­de herefter testikel-stamceller­ne i en saerlig type forsøgsmus, som mangler den immunreakt­ion, der normalt ville få kroppen til at afstøde fremmedleg­emer - såkaldte nøgne mus. Forsøget bar frugt og viste, at stamceller­ne kolonisere­de muse-testiklern­e og genererede alle de forskellig­e celletyper, som kraeves for at danne saedceller. Selvom der er tale om dyreforsøg, mener forskerne, at opdagelsen kan få stor betydning for, om vi i fremtiden kan genskabe fertilitet­en hos yngre drenge, der har vaeret i kraeftbeha­ndling.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark