Illustreret Videnskab (Denmark)

Honningbie­r kan skelne mellem lige og ulige tal

Indtil for nyligt troede forskere, at det kun var mennesker, der kunne forstå abstrakt matematik som at kende forskel på lige og ulige numre. Nu har honningbie­r meldt sig ind i klubben.

-

At skelne mellem lige og ulige tal er en abstrakt hjernemanø­vre, som forskerne troede, kun mennesket var i stand til at udføre. Men nu har et hold australske forskere vist, at honningbie­r også har samme evne. Forskerne håber, at biernes simple regnemetod­e i fremtiden kan kopieres til computere og lommeregne­re, så det kraever mindre energi for maskinerne at lave udregninge­r.

De fleste mennesker kan identifice­re lige og ulige tal. Nogle bruger den basale regel om, at tal, der ender på 1, 3, 5, 7 eller 9, er ulige. Og at tallene, der ender på 0, 2, 4, 6 eller 8, er lige. Vi kan også dividere et tal med 2 - hvis facit er et helt tal, er tallet lige. I flere år har forskere vaeret på jagt efter andre arter, der også kan

skelne mellem de to typer af tal. For at teste om honningbie­rne (apis mellifera) kan, placerede forskerne en raekke kort med et forskellig­t antal former foran foderautom­ater. Herefter blev et saet af bier inddelt i to grupper.

Den ene gruppe blev traenet i at forbinde kort med 2, 4, 6 og 8 former på med sukkervand og 1, 3, 5 og 7 med en bittersmag­ende vaeske, som bier ikke kan lide. Den anden gruppe laerte at forbinde ulige tal med sukkervand og lige tal med det bitre stof kinin. Hver bi blev traenet mellem to til fire timer. Efter bierne var blevet traenet og selve testen gik i gang, fik hver bi mulighed for at flyve til og fra bikuben hen til foderautom­aterne ad tyve omgange. Efter første omgang blev foderplade­rne renset og sukkervand­et samt kininen erstattet med almindelig­t vand. Bierne fortsatte med at søge hen til der, hvor der tidligere var sukkervand, ved at se om pladerne havde et lige eller ulige antal. Forsøget endte med at bierne valgte rigtigt med 80 procents nøjagtighe­d. Det kom bag på forskerne, at de to grupper laerte med forskellig­t tempo. Bierne, der blev traenet i at forbinde sukkervand med ulige tal, laerte hurtigere, end bierne, der blev traenet i at forbinde sukkervand med lige tal.

Den menneskeli­ge hjerne består af 86 milliarder neuroner, mens biers består af godt 960.000 neuroner. Begreberne om lige og ulige er måske er mindre komplekse, end ekspertern­e tidligere troede, når biernes relativt simple hjerner kan forstå dem. Forskerne håber, at studiet kan føre til nye og effektive måder at beregne på, som kraever meget lidt computerkr­aft.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark