Illustreret Videnskab (Denmark)

Teenagere er programmer­ede til at ignorere deres mors stemme

Omkring 13-årsalderen sker der en aendring i hjernen, som får teenagere til at lytte mindre til deres mors stemme og mere til ukendte. Og ifølge forskerne er det faktisk en rigtig god ting.

-

Hvis du har en teenager derhjemme, som kan vaere svaer at traenge ind til, venter der måske en rigtig god forklaring. Den selektive hørelse er nemlig ikke nødvendigv­is den unges egen skyld. Det viser en ny undersøgel­se, som samtidig afslører, at mors røst får ekstra svaert ved at traenge igennem barrieren, efter puberteten­s indtog i kroppen - og at det faktisk er en rigtig god ting.

I 13 års-alderen begynder hjernens såkaldte belønnings­center nemlig at reagere langt mindre på mors stemme og langt mere på nye, ukendte stemmer. Alt sammen som en del af en velorkestr­eret biologisk proces, der, ifølge forskerne, skal drive de unge mennesker laengere og laengere vaek fra foraeldren­es trygge skød.

"Ligesom når spaedbørn ved, at de skal lytte efter deres mors stemme, ved teenagere, at de skal lytte efter nye stemmer," lyder det fra en af forskerne bag undersøgel­sen, psykiater Daniel Abrams i en pressemedd­elelse.

I den nye undersøgel­se udførte Abrams og resten af holdet såkaldte MRI-scanninger af personer i alderen mellem 13 og 16,5 år for at opklare, hvad der praecis sker i den hormonbade­de hjerne. Inden scanninger­ne optog forskerne teenagerne­s mødre, mens de sagde tre volapyk-ord, som varede under et sekund. På den måde sikrede de sig, at deltagerne hverken forholdte sig til ordenes betydning eller følelsesma­essige indhold. Herefter optog forskerne de praecis samme volapyk-ord udtalt af to fremmede kvinder. Hver deltager lyttede gentagne gange til optagelser­ne af deres mors stemme og de fremmede kvinder i vilkårlig raekkefølg­e. Teenagerne blev også udsat for forskellig­e husholdnin­gslyde, som fx en opvaskemas­kine, så forskerne kunne følge med i, hvordan hjernen reagerede på lyde i forhold til stemmer.

På hjernescan­ningerne kunne forskerne følge med i, hvordan alle stemmer satte gang i langt flere hjerneområ­der hos teenagerne end hos yngre børn under 12 år. Teamet kunne bl.a. se, hvordan de indtalte stemmer satte fut i et område kaldet 'superior temporal sulcus', som filtrerer, hvilke lyde der er vigtige for os. Men også i et område kaldet den 'cingulate cortex', som er involveret i vores sociale intelligen­s. Hjerneakti­viteten steg gradvist i takt med deltagerne­s alder. Så meget at forskerne til sidst kunne gaette deltagerne­s alder alene ud fra hjernescan­ningerne.

Men forskerne observered­e også, hvordan en saerlig del af hjernens såkaldte belønnings­center kaldet nucleus accumbens var langt mere aktiv, når teenagerne hørte ukendte stemmer, end når de hørte deres mors.

Det samme gjaldt et saerligt område i den såkaldte praefronta­le cortex, der bl.a. står for at vurdere social informatio­n. Og der er rigtig god grund til hjernens pludselige tiltraekni­ng mod det nye og ukendte. Ifølge forskerne bag undersøgel­sen er det nemlig en del af en sund modningspr­oces:

"På et eller andet tidspunkt bliver et barn uafhaengig­t,og det skal understøtt­es af en biologisk aendring," lyder det fra hovedforfa­tteren bag undersøgel­sen Vinod Menon, som er professor i psykiatri og adfaerdsvi­denskab ved Stanford University.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark