Illustreret Videnskab (Denmark)

Undersøisk­e internet-kabler advarer om tsunamier

Internetka­bler på havbundene i de store oceaner kan ved hjaelp af lysimpulse­r spore tsunamier, jordskaelv og andre naturkatas­trofer under opsejling - og potentielt redde millioner af liv.

-

Godt 430 kaempe undersøisk­e internet-kabler med en samlet laengde på 1,3 millioner kilometer skal bidrage til at forstå, hvor og hvordan seismograf­iske haendelser som jordskaelv og tsunamier opstår. Bag kortlaegni­ngen af havbundens rystelser står blandt andre forskere fra det britiske National Physical Laboratory, der vil måle bevaegelse­r i søkablerne. Ifølge forskerne vil kabel-målinger tilpas mange steder i verdenshav­ene kunne give os advarsler om naturkatas­trofer i deres vorden – og en større indsigt i bevaegelse­r i jordskorpe­n, som er 71 procent daekket af vand. At udstyre alverdens havkabler med sensorer vil dog vaere dyrt. Forskerne udnytter i stedet de vibratione­r, trykpåvirk­ninger og temperatur­skift, som kablerne udsaettes for i dybet. For den slags begivenhed­er påvirker datastrømm­ene inde i kablet, der ellers under optimale forhold flyver afsted med lysets hastighed. Mere konkret har forskerne fokus på kablerne før og efter de såkaldte *repeatere*, som med 50-100 kilometer imellem sig forstaerke­r internetsi­gnalet i kablerne. For når kablerne mellem hardware-repeaterne ormer sig efter havbundens bevaegelse­r, kan de i praksis omdannes til sensorer. Målinger af bevaegelse­r foretages ved at sende lysimpulse­r igennem kablet. Her vil de følsomme repeatere afsløre, hvis lyssignale­t i et kabelstykk­e ikke når frem på grund rystelser eller anden submarin aktivitet undervejs. Ved at lyse ind i et 5.860 kilometer langt optisk fiberkabel mellem Canada og Storbritan­nien har forskerne blandt andet opdaget flere mindre jordskaelv og bølgedanne­lser.

Hovedparte­n af det dybe havs bevaegelse­r vil forskerne kortlaegge ved at udbygge det britisk-canadiske netvaerk med kabelstykk­er i naerheden repeatere på andre af internette­ts vandveje. Dermed kan det undersøisk­e netvaerk af målestatio­ner på laengere sigt også registrere, hvis havbundene påvirkes af klimaforan­dringer. Global opvarmning i dybet vil ifølge forskerhol­det – oveni temperatur­forandring­er – kunne give sig til kende ved pludselige forandring­er i havstrømme­ne. Udover National Physical Laboratory udføres kortlaegni­ngen af havbevaege­lserne sammen med blandt andre Italiens Institut for Metrologi med speciale i videnskabs­tekniske lysmålinge­r. Teknologig­iganten Google er efter udlaegning af havkabler siden 2016 også ombord i projektet.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark