Illustreret Videnskab (Denmark)

Måske er vi i overflod og sjaeldne på samme tid

-

Antallet af mennesker på Jorden vokser og vokser. Selvom vi samlet set ikke ville fylde et ret stort areal på klodens overflade, hvis vi blev stuvet helt taet sammen, fylder vi alligevel voldsomt meget som art.

Vi har som bekendt rundet otte milliarder mennesker og haster nu mod de ni.

Kigger man på kurven for menneskehe­dens udvikling og de populaeres­te fremskrivn­inger, ligner det begyndelse­n på normalford­elingens klokkekurv­e – den oftest forekommen­de af alle statistisk­e sandsynlig­hedsfordel­inger.

Hvis klodens befolkning følger kurven, topper vi måske inden for en overskueli­g fremtid og kan endda skimte vores endeligt – eller i det mindste en voldsom decimering – laengere ude i horisonten.

Hvor mange mennesker kloden praecis kan holde til, er forskerne dog uenige om. Deres gaet på en smertegrae­nse spaender fra alt mellem 8 og 1000 milliarder sjaele. Så hvem ved, hvordan det kommer til at gå?

Uanset hvad får vi nok brug for al den hjaelp fra videnskabe­n, vi overhovede­t kan få, når vi skal straekke ressourcer­ne uden at nedbryde klodens økosysteme­r.

På side 2027 kan du laese om befolkning­sudvikling­en og om nogle af de heldigvis løfterige teknologie­r, der skal skabe plads til os alle. Det drejer sig isaer om fødevarepr­oduktion, rent drikkevand, bygning af boliger og bekaempels­e af smitsomme sygdomme.

Angående det filosofisk­e aspekt af sagen havde jeg personligt fornøjelse­n af at interviewe fysiker og videnskabs­formidler Brian Cox til denne udgave. Selvom vi bliver mindre og mindre sjaeldne på Jorden, kan vi nemlig vaere yderst sjaeldne som typer i universet. Det kan du laese om på side 5859.

God fornøjelse!

 ?? ?? chefredakt­ør
chefredakt­ør
 ?? ?? Jonas Rathje
Jonas Rathje

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark