Illustreret Videnskab (Denmark)

Berygtet parasit skaber mystisk adfaerd blandt ulve

Forskere kunne pludselig registrere en markant aendring i opførslen hos en saerlig gruppe ulve i Yellowston­e National Park i USA.

-

En lille mikroskopi­sk snylter, der menes at leve en slumrende tilvaerels­e i kroppen på mange millioner mennesker på kloden, kan aendre adfaerden hos ulve markant.

Det er konklusion­en i en undersøgel­se udgivet i det videnskabe­lige tidsskrift Nature, hvor forskere har fulgt ulve i nationalpa­rken Yellowston­e i USA i hele 26 år og analyseret blodprøver fra de vilde rovdyr.

Snylteren er den lille, encellede parasit kaldet Toxoplasma gondii, som isaer findes hos katte, hvor den formerer sig i tarmen. Parasitten­s aeg, de såkaldte oocyster, som udskilles med kattens afføring, kan traenge ind i kroppen på alle varmbloded­e vaesener – bl.a. mennesker, grise, får, rovdyr og gnavere, som bliver mellemvaer­ter for snylteren.

Flere tidligere undersøgel­ser har afsløret, at parasitten forandrer adfaerden hos sine mellemvaer­ter og fx gør smittede gnavere mere risikovill­ige, mindre bange, mere aggressive og mere tiltrukked­e af noget så irrationel­t som lugten af kattetis.

Frygtløshe­den menes at vaere en del af parasitten­s uhyggelige plan for at generobre en kattetarm og reproducer­e sig. Nu viser undersøgel­sen fra Yellowston­e, at parasitten har samme effekt på ulve, som ellers ikke ligefrem er oplagte byttedyr.

Forskerne fulgte 229 forskellig­e ulve i nationalpa­rken og opdagede, at en fjerdedel af rovdyrene havde antistoffe­r fra T. gondii i blodet og dermed var inficeret med parasitten.

De inficerede ulve adskilte sig desuden markant fra resten af flokken: De blev fx mere risikovill­ige, og var hele 11 gange mere tilbøjelig­e til at forlade deres flok og finde nyt territoriu­m.

Interessan­t nok kunne forskerne også afsløre, at de inficerede ulve havde hele 46 gange større sandsynlig­hed for at blive ledere af en flok.

Hvorfor det er sådan, ved forskerne endnu ikke. Men en af muligheder­ne, forskerne naevner i undersøgel­sen, er, at parasitten kan sparke gang i produktion­en af kønshormon­et testestoro­n, hvilket kan gøre ulvene mere aggressive og dominerend­e og dermed hjaelpe dem til tops i hierarkiet.

 ?? CREATIVE COMMONS/KE HU AND JOHN M. MURRAY & SHUTTERSTO­CK ??
CREATIVE COMMONS/KE HU AND JOHN M. MURRAY & SHUTTERSTO­CK
 ?? ?? Parasiten Toxoplasma gondii deler sig. Inde i hver encellede parasit fødes to nye orgamismer.
Parasiten Toxoplasma gondii deler sig. Inde i hver encellede parasit fødes to nye orgamismer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark