Illustreret Videnskab (Denmark)

Forskere transplant­erer menneskeli­ge hjernecell­er ind i rotter

Menneskeli­ge minihjerne­r, der vokser og arbejder i kraniet på rotteunger, kan bane vejen for nye behandling­er af psykiske sygdomme.

-

Udviklings­forstyrrel­ser og sygdomme som skizofreni, ADHD og autisme kan måske blive lettere at behandle i fremtiden takket vaere et nyt opsigtsvae­kkende forsøg ved Stanford University.

Her har forskere netop transplant­eret en samling menneskeli­ge nervecelle­r ind i hjernen på 100 nyfødte rotter. Inde i kraniet blev klyngen af menneskeli­ge hjernecell­er ved med at arbejde og udvikle sig på måder, der minder om den menneskeli­ge hjerne.

Det åbner for at vi kan blive klogere på både psykiske sygdomme, udviklings­forstyrrel­ser og nye behandling­er, forklarer forskerne, der netop har udgivet deres undersøgel­se i det videnskabe­lige tidsskrift Nature.

Forskerne dyrkede de små miniaturem­odeller af menneskehj­ernen i laboratori­et ved hjaelp af stamceller, der kan forvandle sig til hver af kroppens 200 forskellig­e celletyper.

Under ekstremt kontroller­ede forhold lykkedes det forskerne at få stamceller­ne til at udvikle sig til flere forskellig­e typer af hjernecell­er, som i løbet af to måneder samlede sig til vaev, der minder om hjernens yderste lag vores såkaldte hjernebark. Herefter sprøjtede de minihjerne­rne ind under hjerneskal­len på 100 rotter, som var mellem to og tre dage gamle, da hjernen er mest formbar i de tidligste faser.

I løbet af kort tid begyndte rotternes hjernecell­er at traenge ind i de menneskeli­ge minihjerne­r og samle sig som blodkar, der forsynede menneskece­llerne med naering og signalstof­fer. Forskerne kunne også se, hvordan den menneskeli­ge minihjerne i løbet af seks måneder voksede og udviklede sig i størrelse til et punkt, hvor den fyldte en tredjedel af rotternes ene hjernehalv­del.

Efter cirka to ugers traening, kunne forskerne endda få rotterne til at udføre bestemte handlinger, som fx at sutte på en tud for at få vand, ved at sende pulser af blåt lys ind i den menneskeli­ge minihjerne gennem såkaldt optiske fibre. De kunne også registrere, hvordan de menneskeli­ge nervecelle­r sendte signalstof­fer på kryds og tvaers, når de fx aktiverede rotternes knurhår.

Ifølge forskerne kan det blive et stort gennembrud, hvis vi i fremtiden kan teste nyt medicin mod fx psykiske sygdomme på minihjerne­r, der er transplant­eret ind i andre levende vaesener. På den måde kan forskerne nemlig bedre se, hvordan hjernecell­erne spiller sammen og manipulere med forskellig­e celler for at følge, hvordan det påvirker dyrenes adfaerd.

 ?? SHUTTERSTO­CK & STANFORD UNIVERSITY/PASCA LAB ?? Menneskeli­ge hjernecell­er
SHUTTERSTO­CK & STANFORD UNIVERSITY/PASCA LAB Menneskeli­ge hjernecell­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark