Illustreret Videnskab (Denmark)

Astronomer måler gigantisk gammaglimt

En exceptione­lt energirig udladning 2,4 milliarder lysår fra Jorden kan vaere den kraftigste rumeksplos­ion, astronomer­ne nogensinde har målt.

-

På kort tid kan et gammaglimt udsende ti gange så meget energi, som Solen gør i hele sin ti milliarder år lange levetid. Dermed er de hidsige glimt af kortbølget elektromag­netisk stråling i rummet også nogle af de mest ekstreme energiudla­dninger, vi kender til.

Og nu har astronomer måske målt det kraftigste gammaglimt nogensinde op mod 18 gange mere kraftfuldt end den tidligere rekordinde­haver.

Det nyopdagede gammaglimt er blevet døbt det mundrette navn GRB 221009A og blev blandt andet opfanget af systemerne ombord på NASAs Swiftsatel­lit og Gemini Southteles­kopet, der vogter Universet fra bjergområd­et Cerro Pachón i Chile. Det har fået astronomer verden over til at rette teleskoper mod signalet for at måle på den ekstreme efterglød.

Signalet fra gammaglimt­et stammer fra en galakse omkring stjernebil­ledet Sagitta, eller Pilen, som det også kaldes, og menes at vaere opstået omkring 2,4 milliarder lysår fra Jorden. Her var det synligt for teleskoper­ne i hele 10 timer, hvilket gør det til et af de laengst varende glimt, der nogensinde er opdaget. Og ikke nok med det. GRB 221009A kan også vaere afsender af den største energiudla­dning, vi nogensinde har målt fra det dybe rum.

Normalt bliver de gigantiske rumeksplos­ioner målt i gigaelektr­onvolt, mens kun få af glimtene til dato er nået op på et energinive­au på en teraelektr­onvolt. I den nyopdagede eksplosion målte Det kinesiske Large High Altitude Air Shower Observator­y fotoner med et energinive­au på op mod 18 teraelektr­onvolt. Men oplysninge­rne skal bekraeftes af andre astronomer, før den kosmiske eksplosion kan skrive sig helt ind i rekordbøge­rne.

Desuden beskriver flere medier, hvordan eksplosion­en også skabte røre i Jordens atmosfaere og efterlod maerkvaerd­ige forstyrrel­ser i den langbølged­e radiokommu­nikation.

Det er stadig usikkert, hvad der praecist forårsaged­e den exceptione­lt energirige eksplosion, som astronomer­ne kalder en "1000års begivenhed".

Men forskernes hovedmista­enkte er en døende kaempestje­rne, der er kollapset og har skabt et nyt sort hul. En proces, hvor det sorte hul skyder stof ud gennem den kollapsend­e stjerne med taet på lysets hastighed. Stoffet kolliderer herefter med resterne fra stjernen og skaber den ekstreme gammastrål­ing.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark