Illustreret Videnskab (Denmark)

SÅDAN BEKAEMPER DU BEDST LUSENE

Lige siden vores forfaedre kravlede ned fra traeerne, har mennesket vaeret lusens bedste ven, men kaerlighed­en er langtfra gensidig. Få videnskabe­ns svar på, hvordan du bedst kommer det kløende helvede til livs.

-

“Må denne stødtand fjerne lusene fra håret og skaegget.” Sådan lyder den kanaanaeis­ke inskriptio­n på en 3700 år gammel kam af elfenben fundet i Israel. Inskriptio­nen er dermed den aeldste skriftlige henvisning til menneskets evige kamp mod lusene.

I tidens løb er mere eller mindre bizarre lusemidler blevet afprøvet. Husmødre anvendte i løbet af 1900-tallet fx både petroleum og benzin, ligesom det nu forbudte pesticid DDT naesten udryddede lusen i USA. Men både DDT og senere kemiske lusemidler måtte give fortabt, da lusene igen og igen udviklede resistens. De korte generation­er og det relativt store antal lus betyder, at de hurtigt tilpasser sig kemikalier­ne.

Derfor er de fleste moderne lusemidler giftfrie og består af fx en silikoneol­ie, som blokerer lusens åndedraets­system og bremser aeggenes udvikling. Midlet kan dog sjaeldent stå alene.

Pga. lusens livscyklus, hvor aeg bliver til voksne lus på blot 14 dage, er det vigtigt at sikre, at alle lus bliver fjernet, og det gøres bedst med en taettekam.

Smør håret ind i en balsam, der ikke behøver at blive skyllet ud igen. Herefter inddeles det i 3-4 cm brede totter og kaemmes igennem fra rod til spids. Efter hvert tag skal kammen tørres af på et stykke køkkenrull­e. Kvas evt. levende lus med en ske eller lignende. Gentag behandling­en hver anden dag, indtil der ikke laengere er spor af lus.

Luseepidem­ier bryder ofte ud efter laengere ferier, da vi glemmer at tjekke børnene. Hele familien bør derfor undersøges for lus i slutningen af hver ferie.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark