VYACHESLAV "SLAVA" FE­TISOV

BA­CK // 59 ÅR

Ishockey VM 2018 - - Rusland -

KAR­RI­E­RE:

Blev hur­tigt op­da­get af det sto­re scou­ting- ap­pa­rat i rus­sisk is­ho­ck­ey og røg na­tur­lig­vis til CSKA Moskva, der su­ge­de al­le dyg­ti­ge spil­le­re til sig. Her do­mi­ne­re­de han i 13 sæ­so­ner, in­den han fik re­vet sig løs fra Sov­jet- ap­pa­ra­tet og fremtvang et skif­te til NHL.

TROFÆSKAB:

Vandt Stanley Cup to gan­ge med Detroit Red Wings

Slava Fe­tisov er og var en af de bedst be­ga­ve­de ba­ck­er no­gen­sin­de i ver­den­sis­ho­ck­ey­en. Han var en fast be­stand­del af den be­røm­te fem­blok på det sov­je­ti­ske lands­hold, hvor hans fa­ste mak­ker var Ale­xei Ka­sa­to­nov, mens an­gri­ber­ne var Ser­gei Ma­ka­rov, Vla­di­mir Kru­tov og Igor La­rio­nov. Den kæ­de hær­ge­de på klub- og lands­holds­ba­sis i man­ge år, men da det blev 1989 vil­le Slava Fe­tisov prø­ve sig af i NHL. Det var stats­ap­pa­ra­tet ik­ke alt for tos­set med, men med Glas­nost som et tungt­ve­jen­de ar­gu­ment, fik Fe­tisov og en ræk­ke an­dre stær­ke rus­se­re re­vet sig løs og fik lov at skif­te. Det blev star­ten på en gi­gan­tisk NHL- kar­ri­e­re for Fe­tisov, der ik­ke blev spe­ci­elt pænt ta­get imod i Ca­na­da og USA, men se­ne­re spil­le­de sig til størst mu­li­ge respekt og vandt to Stanley Cup- mester­ska­ber med Detroit.

Leg­en­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.