RUS­SISK

IS­HO­CK­EYKUL­TUR

Ishockey VM 2018 - - Rusland -

Æl­dre is­ho­ck­ey­fans vil­le kun­ne hu­ske at ha­ve set tysk og svensk tv i 70’er­ne og 80’er­ne og op­le­vet ”The Big Red Ma­chine” spil­le vi­dun­der­lig, tek­nisk og be­væ­ge­lig is­ho­ck­ey. Fa­de­ren i rus­sisk is­ho­ck­ey var den le­gen­da­ri­ske træ­ner Vla­di­mir Ta­ra­sov, der al­le­re­de til­ba­ge i 50’er­ne in­korpo­re­re­de bal­let, dans og smi­dig­hed i sin tænk­ning og træ­ning – og li­ge­le­des skab­te te­sen om, at al­le spil­le­re skul­le kun­ne be­væ­ge sig over he­le ba­nen og ”ska­be ka­os” i mod­stan­de­rens for­svar. Det var ud fra den sko­le, at den se­ne­re Rø­d­ov­re-træ­ner Bo­ris Ku­lag­in og der­ef­ter den ben­hår­de Vik­tor Tik­ho­nov tog over og vandt ad­skil­li­ge guld­me­dal­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.