HVAD KAN DE?

Ishockey VM 2018 - - Sverige -

Svensk is­ho­ck­ey har en fan­ta­stisk plan­tesko­le. Ta­len­t­ar­bej­det er frem­ra­gen­de og unikt, og en­hver lil­le flæk­ke har en skøjte­hal, og de så­kald­te ho­ck­ey­gym­na­si­er er spredt ud over he­le lan­det – bå­de i sto­re og små by­er. Sven­sker­ne har en yderst se­ri­øs til­gang til spor­ten, og der­for er de fle­ste sven­ske is­ho­ck­ey­spil­le­re uhy­re velsko­le­de – bå­de hvad an­går ar­bejd­s­e­tik, træ­ning og ik­ke mindst tak­tik. Der­for går sven­ske lands­hold sjæl­dent ned, uan­set spil­ler­be­sæt­ning, og selv om sven­sker­ne som­me­ti­der har kæm­pet sig gen­nem et dår­ligt grup­pe­spil, så er de al­tid far­li­ge i slut­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.