5PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Sverige -

OLI­VER EK­MAN-LARS­SON BA­CK // 26 ÅR // ARIZONA COYOTES (NHL)

Mikkel Bød­kers bed­ste kam­me­rat, da de to spil­le­de sam­men som un­ge knø­se ude i ør­ke­nen i Arizona. Bød­ker er si­den ble­vet tra­det, mens Ek­man- Lars­son er ble­vet hæn­gen­de og har få­et en sti­gen­de rol­le hos Coyotes. Nu er han as­si­ste­ren­de kap­ta­jn og for­ven­tes at bli­ve en tung brik, når Arizo­nas un­ge hold ef­ter pla­nen rej­ser mod top­pen af NHL i de kom­men­de fi­re-fem sæ­so­ner. Vok­set til et re­elt ver­dens­navn.

JOHN KLINGBERG BA­CK // 25 ÅR // DALLAS STARS (NHL)

Var ik­ke hund­re­de pro­cent sik­ker del­ta­ger ved det­te ma­ga­sins de­ad­li­ne, hvor han sta­dig dis­ku­te­re­de sin del­ta­gel­se med le­del­sen hos Dallas Stars. Klingberg var en af de stær­ke­ste ba­ck­er i den­ne sæ­son NHL- grund­spil. Le­ve­re­de he­le 59 as­si­ster og 67 po­int i 82 kam­pe i sæ­so­nen for Dallas, og el­sker at bi­dra­ge of­fen­sivt.

JACOB DE LA RO­SE WING/CEN­TER // 22 ÅR // MON­TRE­AL CA­NA­DI­ENS (NHL)

Ik­ke et ver­den­skendt navn, men Jacob De La Ro­se har i den grad spil­let sig godt og stærkt ind i NHL, hvor han bli­ver en del af næ­ste ge­ne­ra­tions Mon­tre­al Ca­na­di­ens- mand­skab. Ta­ck­ler stærkt og ar­bej­der godt bå­de of­fen­sivt og de­fen­sivt. Tid­li­ge­re kap­ta­jn for det sven­ske Ju­ni­or 20- mand­skab og står for­an sit før­ste VM med Sve­ri­ge.

MIKA ZIBANEJAD CEN­TER // 24 ÅR // NEW YORK RANGERS (NHL)

Søn af den ty­ske le­gen­de Man­fred ” Man­nix” Wolf, der i man­ge sæ­so­ner var to­ne­an­gi­ven­de i Mann­heim, hvor David Wolf og­så spil­ler nu og al­le­re­de har skre­vet kon­trakt for næ­ste sæ­son. David Wolf er en spil­ler, man læg­ger mærke til – og som mod­stan­der­ne ha­der. Han er stor, stærk og ag­gres­siv, og han ska­ber plads til med­spil­ler­ne med sin kan­te­de sta­tur. Far­lig in­de for­an mål, hvor han har ”sit kon­tor”.

ELIAS PETTERSSON WING // 19 ÅR // VÄXJÖ LAKERS (SHL)

Et ”år­hund­re­de­ta­lent”, der al­le­re­de i næ­ste sæ­son for­ven­tes at træ­de ind i NHL og ind­ta­ge en nøg­lerol­le hos Van­co­u­ver Ca­nucks, der ba­re ven­ter på at få fan­ta­sti­ske Pettersson over At­lan­ten. Kan al­le spil­lets facet­ter: Stor og stærk og sam­ti­dig en fan­ta­stisk po­intjæ­ger. Blev i den­ne sæ­son den mest scoren­de ju­ni­or no­gen­sin­de i den sven­ske liga, og slog der­med legender som re­kord­hol­de­ren ” Ken­ta” Nils­son og Pe­ter Fors­berg i den ka­te­go­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.