JO­SEF JANDAC

// tjek­ki­et // 49 år

Ishockey VM 2018 - - Tjekkiet -

TID­LI­GE­RE HOLD Har blandt an­dre træ­net Bill Ty­gri Li­be­rec, Ce­ske Bu­dejovi­ce og Spar­ta Prag i den bed­ste tjek­ki­ske liga. Og­så træ­ner for Lev Praha i klub­bens kor­te Khl-hi­sto­rie.

Jo­sef Jandac nå­e­de al­drig sær­lig langt som spil­ler, men gik hur­tigt træ­ner­vej­en, hvor han gan­ske so­lidt avan­ce­re­de i en fart ef­ter at ha­ve træ­net ju­ni­o­r­hold i top­pen af Tjek­ki­et. Skab­te sig et godt navn ved bå­de at ta­ge Bill Ty­gri Li­be­rec og HC Ce­ske Bu­dejovi­ce op i den bed­ste tjek­ki­ske in­den for tre år. Der­ef­ter hav­de sto­re ak­tø­rer bud ef­ter ham. Han blev as­si­ste­ren­de træ­ner for lands­hol­det, og bå­de Lev Praha – un­der klub­bens kor­te KHL- eventyr – og Spar­ta Prag hav­de ham an­sat, in­den han igen trå­d­te til for lands­hol­det. Først som as­si­stent, nu som ho­ved­træ­ner.

Træ­ne­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.